het is het licht
dat mij zo raakt
in je ogen
je gezicht

het is het licht
dat mij zo raakt
mij opent voor de tijd
glimp van eeuwigheid

het is het licht
dat mij zo raakt
Gods gelaat

raam

 

 

 

raam2

in het grensgebied
van tijd
het licht zo klaar
vloeibaar de zee
golvend
in en om mij heen

 

 

 

raam

vloeibaar licht
stroomt in mijn wezen
woorden
als rivieren
mij toegezongen
eeuwig
jouw naam

 

 

 

raam

lichtvoetig gaat zij
op de aarde
dansend in het volle licht
synchroon met het leven
dat zij leeft
weerspiegelt
volmaakte symmetrie
in cadans met haar
schepping