Welkom op mijn website vol gedichten en foto's.

Op deze pagina's vindt u gedichten en foto's die te maken hebben met het licht. Het licht dat je op zoveel verschillende wijzen kunt ontmoeten: in die ontmoeting met een ander, in de natuur, de schepping. En voor wie stilstaat en om zich heen kijkt, soms letterlijk door de knieën gaat, ontdekt het leven. Losgekomen van de mallemolen van het leven kan er soms dat moment zijn dat je overvallen wordt door iets dat groter is dan jezelf, dat je omvat en optilt.

Maar er is geen licht zonder duisternis. Periodes van wanhoop, dood, waarin je niets anders kunt dan knielen en schreeuwen om licht, om bevrijding. Misschien wel juist door het ervaren van het donker in je leven, ben je meer in staat om het licht te zien. Je zou dat God kunnen noemen, of de Eeuwige.
Lange tijd heb ook ik gezocht naar wie ik zelf was en naar wie God was. Om er gaandeweg achter te komen dat het één en dezelfde weg is. Een tocht die nog lang niet ten einde is. Want het leven biedt telkens weer onverwachte vergezichten. De weg van het leven, het licht.

De gedichten heb ik op deze website gebundeld in enkele onderwerpen: stralen in licht, schepping, seizoenen etc.
De gedichten zijn ook gebundeld in een boekje: 'Adem van de wind'. Dit is een spirituele biografie met als thema 'wedergeboorte'. Dankbaar ben ik dat ik het gedicht van Huub Oosterhuis 'zeven maal opnieuw geboren' als inleiding mocht gebruiken.
Datzelfde thema komt terug in 'Eerste Licht', in feite een verkorte versie van 'Adem van de wind'.

Ook in de foto's heb ik geprobeerd het licht te raken, misschien wel te vangen. Vaak ben ik letterlijk door de knieën gegaan. Letterlijk 'klein worden als een kind', leer je opnieuw zien.

het is het licht
dat mij zo raakt
in je ogen
je gezicht

het is het licht
dat mij zo raakt
mij opent voor de tijd
glimp van eeuwigheid

het is het licht
dat mij zo raakt
Gods gelaat

raam