liturgie_kruis

gij hebt gezegd

ik laat niet los
mijn kind
maaksel van mijn handen
uit sterrenstof geweven
geboren in de schoot van de aarde

en ik zal je omringen
met mijn liefde
mijn schepping
jouw bron
jouw bestemming

en ik laat niet los
wat ik begonnen ben

ik geef je bakens op je pad
mensen als spiegels
mensen naar mijn beeld
om je te herinneren
aan je bestemming
beeld van je oorsprong

en ik laat niet los
wat ik voleindigd heb

ik heb gezegd

 

 

 

 

zoals de heilige wind
gaat over de aarde
alles beademt
wat aan het licht mag komen
zo worden ook deze woorden
tot leven gewekt
vanuit de stilte
waar alleen de adem
hoorbaar is

overvloed van overvloed
een rijk gedekte tafel
schalen die overvloeien
van uw liefde
duizendmaal ontvangen
om weer door te geven
gedrenkt zijn
gekend
als nooit
doorstraald met uw licht

 

 

 

liturgie_kerkbank

dit woord
drink het vele malen
proef de zoete smaak
laat het rollen op je tong
laat het sprankelen
tot een lied
de resonantie van je hartslag
laat het springen, dansen
zingen, klateren
laat het reiken
tot aan de verste
buitengrenzen van het heelal
tot in de diepste binnengrenzen
van je wezen
tot je vinden zal
de mens die jij bent